HOME / ABC SOUTHAMPTON / POLSKA PARAFIA

POLSKA PARAFIA

Polska Parafia Southampton pw NMP Królowej Polski.

Harcerze Southampton

harcerze southampton

Kiedy jest najlepszy czas aby zacząć harcerską przygodę? Niemal każdy czas jest dobry, aby zacząć. Program wychowawczy zawsze dostosowany jest do wszystkich jego uczestników, uwzględniając ich potrzeby i możliwości związane z rozwojem psychofizycznym. Dziecko można zapisać do harcerstwa już od 5-6 roku życia, a pozostać harcerzem można nawet przez całe życie.

Zobacz więcej

Koncert polskiego chóru „Ave Verum” w Southampton

Koncert polskiego chóru Ave Verum w Southampton

W związku z rocznicą 1050-lecia chrztu Polski odbędzie się uroczysty koncert w wykonaniu polskiego chóru Ave Verum pod tytułem "Bogiem Sławiena". Koncert będzie doskonałą okazją do przypomnienia o początkach chrześcijaństwa w Polsce i podkreślenia dużego przywiązania naszego narodu do tej religii.

Zobacz więcej