HOME / ABC SOUTHAMPTON / Gdzie łatwiej być samotnym rodzicem

Gdzie łatwiej być samotnym rodzicem

Gdzie łatwiej być samotnym rodzicem?

W żadnym kraju bycie samotnym rodzicem nie jest proste. Po pierwsze trzeba ułożyć swoje życie tak, aby „dawać radę” w pojedynkę. Mnóstwo dodatkowych zajęć, a bardzo często także konieczność samodzielnego zapewnienia swojej rodzinie środków do życia.

Ten artykuł dedykujemy samotnym rodzicom, którzy zastanawiają się nad tym, czy nie wrócić do kraju, bo być może łatwiej byłoby im poradzić sobie z sytuacją, mając pomoc najbliższych. Chcemy pokazać wam, na jaką pomoc mogą liczyć osoby samotnie wychowujące dzieci w Polsce i porównać to, jakie wsparcie otrzymają w Wielkiej Brytanii.

1000 zł miesięcznie przez pierwszy rok życia

Od stycznia 2016 roku studenci, rolnicy, osoby bezrobotne (nawet te niezarejestrowane w Urzędzie Pracy) lub zatrudnione na umowach cywilno-prawnych, które urodziły dziecko, a nie korzystają z urlopu macierzyńskiego lub rodzicielskiego mogą wystąpić o świadczenie w wysokości 1000 zł miesięcznie wypłacane przez rok.

500 złotych na drugie i każde kolejne dziecko

Program „Rodzina 500 plus” gwarantuje rodzinom, ale także samotnym rodzicom, sumę 500 zł na drugie i każde kolejne dziecko. Jeśli dochód rodziny nie przekracza 800 zł miesięcznie na głowę, to pomoc jest wypłacana także na pierwsze dziecko. Jeżeli w rodzinie wychowuje się dziecko niepełnosprawne, wtedy ten próg dochodu jest podniesiony do 1200 zł miesięcznie. W przypadku samotnych rodziców jeśli zostały zasądzone alimenty na dziecko, to wliczane są one jako dochód w przypadku świadczenia na pierwsze dziecko.

Zasiłek rodzinny

Wyłącznie najbiedniejsi rodzice, których dochód w rodzinie nie przekracza 674 zł netto na głowę albo 764 zł, gdy ma się dziecko niepełnosprawne, mogą oczekiwać, że otrzymają zasiłek rodzinny w wysokości 89-129 zł w zależności od wieku dziecka:

 • 89 zł miesięcznie na dziecko, które nie skończyło 5 lat,
 • 118 zł miesięcznie na dziecko, które ma powyżej 5 lat, ale nie ukończyło 18. roku życia,
 • 129 zł miesięcznie na dziecko, które ukończyło 18 lat, do jego 24. urodzin.

Zasiłek rodzinny nie przysługuje na rzecz dziecka, jeśli nie ma ono zasądzonych alimentów, chyba że ojciec dziecka jest nieznany, nie żyje lub sąd oddalił powództwo o świadczenia alimentacyjne.

Osoba z przyznanym świadczeniem może ubiegać się także o dodatek dla osób samotnie wychowujących dzieci – 185 zł na jedno dziecko lub 370 zł miesięcznie przy dwojgu i więcej dzieci. Kwota zasiłku nadal może być zwiększona o 80 zł na niepełnosprawne dziecko (lub o 160 zł, gdy jest ich co najmniej dwoje).

Świadczenia te przyznawane są na rok. Wypłacane są przez gminy. W gminie warto także zapytać się o inne rodzaje pomocy, których na danym terenie udziela się osobom potrzebującym.

Refundacja kosztów opieki

Osoba bezrobotna samotnie wychowująca dziecko, które nie przekroczyło 7 lat, może starać się również o refundację kosztów opieki nad dzieckiem, jeśli zatrudni się, podejmie pracę zarobkową lub zostanie skierowana na staż, przygotowanie zawodowe lub szkolenie. Warunkiem jest, że jej dochody z tego tytułu nie będą przekraczały minimalnego wynagrodzenia (w roku 2016 jest to suma 1850 zł). Refundację przyznaje się na okres 6 miesięcy (w przypadku pracy) lub na cały okres stażu bądź szkolenia.

Fundusz alimentacyjny

Jeśli drugi rodzic nie płaci alimentów, egzekucja tych pieniędzy nie przynosi efektów, osoba wychowująca dziecko lub dzieci może starać się o przyznanie świadczeń z funduszu alimentacyjnego. Do pomocy z tego funduszu uprawnione są dzieci do ukończenia 18. roku życia lub do ukończenia 25. roku życia, jeśli kontynuują naukę. Dzieci o znacznym stopniu niepełnosprawności otrzymują alimenty bezterminowo. Alimenty wypłacane są w kwocie, w jakiej zostały zasądzone od rodzica, ale nie mogą być wyższe niż 500 zł na jedno dziecko. Z pomocy funduszu alimentacyjnego mogą skorzystać tylko osoby, których dochód miesięczny na osobę nie przekracza w rodzinie 725 zł. Przy obliczaniu dochodów bierze się także pod uwagę zarobki wszystkich osób wchodzących w skład gospodarstwa domowego, także nowych partnerów rodzica.

Wspólne rozliczenie podatków z dzieckiem

Samotni rodzice mogą również skorzystać z możliwości rozliczenia się z podatków wspólnie ze swoim dzieckiem. Dziecko nie musi zarabiać! Mado tego prawo samotny rodzic, którego dziecko jest niepełnoletnie, nie ukończyło 25 lat, uczy się i nie osiąga dochodów lub otrzymuje zasiłek pielęgnacyjny (bez względu na wiek). Rodzic może także odliczyć ulgę prorodzinną, której wysokości od stycznia 2016 roku wynosi:

 • 1 112,04 zł rocznie na pierwsze i drugie dziecko,
 • 2 000,04 zł rocznie na trzecie dziecko,
 • 2 700 zł rocznie na czwarte i każde kolejne dziecko.

Samotni rodzice mogą również liczyć na inny rodzaj pomocy, np. pierwszeństwo w przyjęciu dziecka do żłobka, przedszkola czy świetlicy szkolnej.

Gdzie łatwiej być samotnym rodzicem?

W Wielkiej Brytanii rodziny mogą liczyć na znacznie wyższą pomoc finansową ze strony państwa. Sytuacja samotnych rodziców w UK jest zauważalnie lepsza niż w Polsce. Mają do dyspozycji nie tylko wsparcie w postaci zasiłku rodzinnego – Child Benefit, ale również wiele innych świadczeń, które w sposób wyraźny są w stanie poprawić ich sytuację rodzinną i pozwolić na normalne funkcjonowanie.

 

Child Benefit

Child benefit – do otrzymania tego świadczenia uprawnione są wszystkie osoby opiekujące się dziećmy, nawet jeśli nie są ich rodzicami. Otrzymuje je tylko jedna osoba na każde dziecko, które znajduje się pod jego opieką. Świadczenie to wypłacane jest tygodniowo w wysokości £20.70 na dziecko najstarsze (lub jedyne) i £13.70 na każde następne. Zasiłek ten wypłacany jest automatycznie do 16. roku życia. Można go przedłużyć do 19. roku życia dziecka, jeśli kontynuuje ono naukę (w wymiarze wyższym niż 12 godzin tygodniowo).

Child Tax Credit

Świadczenie można otrzymać na każde dziecko poniżej 16. roku życia lub do 20 roku życia (jeśli nadal się uczy). Osoba ubiegające się o jego przyznanie może być bezrobotna. Przyznanie tego świadczenia nie wpływa na wysokość otrzymywanego Child Benefit. Otrzymuje je tylko jedna osoba na każde dziecko, które znajduje się pod jego opieką. Wysokość wypłacanego Child Tax Credit jest uzależniona od sytuacji osoby starającej się o jego przyznanie. Podstawowa suma, którą można otrzymać to £545 na rok. Do tego dodawane są kolejne sumy. Ich wysokość uzależniona jest np. od wysokości dochodów opiekunów. Wynoszą one do £2,780 rocznie na każde dziecko i do £3,140 na dziecko niepełnosprawne.

Housing Benefit

Zasiłek mieszkaniowy przeznaczony dla osób o niskich dochodach. Można się o niego ubiegać każdy, także osoby bezrobotne i pobierające inne zasiłki. Może on pokryć część bądź nawet całość należności za wynajem pokoju lub mieszkania. Wysokość tego zasiłku nie jest precyzyjnie określona i zlaeży od wielu czynników.

Working Tax Credit

Osoby mające niski dochód mogą ubiegać się o Working Tax Credit. Do jego otrzymania uprawnione są:

 • osoby samotne/bezdzietne pracujące minimalnie 30h tygodniowo;
 • samotny rodzic pracujący minimalnie 16h tygodniowo;
 • para z dzieckiem pracująca minimalnie 24h tygodniowo (jedna osoba musi pracować przynajmniej 16h);
 • osoby powyżej 60 lat pracująca minimalnie 16h tygodniowo;
 • osoby niepełnosprawne pracujące minimalnie 16h tygodniowo.

Drodzy samotni rodzice, zanim pod wpływem emocji podejmiecie decyzję o tym, czy zostajecie w Wielkiej Brytanii, czy wracacie do ojczyzny, warto uważnie przyjrzeć się temu, jakie finansowe konsekwencje będzie miał ten krok. Z całą pewnością z punktu widzenia psychiki łatwiej byłoby Wam wśród bliskich i rodziny. Jednak jeśli weźmiemy pod uwagę kwestie finansowe i dostępność pomocy, łatwiej jest na Wyspach.

Gdzie łatwiej być samotnym rodzicem? Jak myślicie?

 

więcej o southampton.pl U

Serwis Polonijny w UK Piszemy, tworzymy i staramy się dostarczać ciekawe informacje z życia Polonii w wielkiej Brytanii. Chcesz podzielić się z nami ciekawym tematem? Widziałeś coś, czego inni nie zauważyli? Dotarły do Ciebie interesujące informacje? Podziel się z nami swoją wiedzą! Napisz do nas. Skorzystaj z formularza TUTAJ

Sprawdź

Settled status: zaaplikuj o status osiedleńca!

Settled status: zaaplikuj o status osiedleńca!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

seventeen − 14 =

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.